GEOBASE

A multidisciplinary database of indexed research literature on the earth sciences, including geology, human and physical geography, environmental sciences, oceanography, geomechanics, alternative energy sources, pollution, waste management and nature conservation.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Rekommenderad inom:
Leverantör:
Elsevier
Alternativ titel:
Geobase