Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet

Forskare och studenter vid landets högskolor och universitet har tillgång till geodata från Lantmäteriet, SCB Statistiska centralbyrån, SGU Sveriges geologiska undersökning och Sjöfartsverket. Man får åtkomst genom att logga in på nedladdningstjänsten GET, och inloggning sker via SWAMID och GU-konto. Information om vilka geodata och tjänster ingår

Ange alltid källhänvisning – en referens till källan där de digitala kartorna eller geodata kommer ifrån, när du använder dem som bakgrundsbilder eller när delar av datamängder ingår i en ny bild som du publicerar i en uppsats, rapporter eller artikel. Gör så här: Ange vilken myndighet som producerar och tillhandahåller informationen. Ange upphovsrätt med symbolen © och namnet på den aktuella myndigheten, till exempel © Lantmäteriet. Läs mer om källhänvisning och upphovsrätt

Materialtyper:
Leverantör:
Lantmäteriet
Alternativ titel:
Lantmäteriets geodata