GeoLagret

I GeoLagret kan man söka efter, beställa och i vissa fall ladda ner SGU:s produkter, såsom kartor, rapporter broschyrer och dylikt. Här finns också information om SGUs databaser och länkar till karttjänster.

Fritt tillgänglig
Leverantör:
SGU Sveriges geologiska undersökning