Geolagret

I Geolagret kan man söka efter, beställa och i vissa fall ladda ner SGU:s produkter, det vill säga kartor, rapporter broschyrer och dylikt.

Fritt tillgänglig
Leverantör:
SGU Sveriges geologiska undersökning