GREDA

Information om och kontaktvägar till svenska genusforskare, på lägst doktorandnivå. Utvecklad av Nationella sekretariatet för genusforskning och Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Fritt tillgänglig
Ämnen:
Leverantör:
KvinnSam i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning