Green cities

Identifying cities that have taken steps to become greener and discussing the strategies they have used, this volume provides an overview of the key concepts used to understand the sustainability dimensions of the urban environment.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Materialtyper:
Leverantör:
SAGE
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
Trycka kurskompendium Tillåtet
Scholarly sharing Tillåtet
Fjärrlån Tillåtet
ILL: Print, fax or secure electronic transmission: Permitted in reasonable amounts