HeinOnline

HeinOnline's Law Journal Library is a collection of articles published in law reviews and other legal periodicals.

HeinOnline User Rules

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Rekommenderad inom:
Materialtyper:
Leverantör:
Hein
Alternativ titel:
Law Journal Library
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
Trycka kurskompendium Tillåtet
Ladda upp kurskompendium på lärplattform Tillåtet
Fjärrlån Tillåtet
"a single paper copy of an electronic original to authorized users at non-commercial libraries in the same country by post, fax or email"