HeinOnline

HeinOnline's Law Journal Library is a collection of articles published in law reviews and other legal periodicals.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Rekommenderad inom:
Materialtyper:
Leverantör:
Hein
Alternativ titel:
Law Journal Library
Användningsvillkor
Fjärrlån Tillåtet
Interlibrary loan print or fax is permitted