Infomedia

Infomedia är en omfattande dansk artikeldatabas med artiklar från danska tidningar och tidskrifter. Artiklarna går tillbaka till 1990. Databasen innehåller även telegram från nyhetsbyråer.

Tillgänglig för Göteborgs universitet
Materialtyper:
Leverantör:
Infomedia