Infomedia

Infomedia är en omfattande dansk artikeldatabas med artiklar från danska tidningar och tidskrifter. Artiklarna går tillbaka till 1990. Databasen innehåller även telegram från nyhetsbyråer.

Välj Auto login från inloggningsrutan.

Tillgänglig för Göteborgs universitet
Materialtyper:
Leverantör:
Infomedia