INNOVA

En LIBRIS-databas som omfattar litteratur framförallt inom ämnesområdet immateriellt rättsskydd, det vill säga patent-, varumärkes-, mönster-, namn- och upphovsrätt och innehåller referenser till tidskriftsartiklar, monografier, konferenstryck och patentverkspublikationer.

Fritt tillgänglig
Leverantör:
Patent- och registreringsverkets bibliotek
Alternativ titel:
Immaterialrättslig bibliografi