International Encyclopedia of Education

International encyclopedia of Education is a multidisciplinary and international field drawing on a wide range of social sciences and humanities disciplines.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Materialtyper:
Leverantör:
Elsevier
Alternativ titel:
Economics of education
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Trycka kurskompendium Tillåtet
Scholarly sharing Tillåtet
Fjärrlån Tillåtet