International encyclopedia of the social & behavioral sciences

This Encyclopedia is the first attempt in a generation to map the social and behavioral sciences on a grand scale. Available in both print (26 volumes) and online editions, it comprises 4,000 articles and includes 90,000 bibliographic references as well as comprehensive name and subject indexes.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Materialtyper:
Leverantör:
Elsevier
Alternativ titel:
International encyclopedia of the social and behavioral sciences, IESBS
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
Scholarly sharing Tillåtet
Fjärrlån Tillåtet