John Benjamins e-Journals

Journals published by John Benjamins. Subject areas: Linguistics, Translation & Interpreting Studies, Communication Studies, Psychology, Sociology, Terminology & Lexicography, Literature & Literary Studies, Philosophy

Tillgänglig för Göteborgs universitet, endast på campus. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer