JP Miljönet

Miljöfrågor inom offentlig förvaltning, privat näringsliv och rättsväsendet. Tjänsten har en daglig nyhetsbevakning och en faktabank, där du hittar lagar och förordningar, förarbeten, domar och beslut samt vägledande dokument från myndigheter. I JP Miljönet finns också analyser och artiklar om bland annat energi, naturvård, miljöbrott, tillstånd och tillsyn.

Tillgänglig för Göteborgs universitet
Leverantör:
JP Infonet