JP student social

JP student social är ett verktyg för att inhämta och nyttja rättsinformation på socialrättsområdet. Systemet, som uppdateras dagligen, innehåller omfattande databaser med lagar, förarbeten och domar. Verktyget innehåller även förklarande kommentarer av samtliga större lagar på socialrättsområdet. En pedagogisk genomgång av rättskällor, tolkning och sökning av rättsinformation ingår också i systemet.

Tillgänglig för Göteborgs universitet
Leverantör:
JP Infonet
Alternativ titel:
JP Studentnet social