JUNO

JUNO (tidigare Karnov och Zeteo) innehåller samtliga svenska gällande lagar och förordningar med kommentarer till dessa samt länkar till rättsfall och förarbeten. JUNO innehåller också referat av domar från HD, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och hovrätterna samt avgöranden från JO, JK och ett antal myndigheter. Rättsfallsreferaten innehåller ibland länkar till lagparagrafer och kommentarer till lagarna. Här finns också EU:s rättskällor, inklusive databasen EU-initiativ, djupa lagkommentarer till ett urval lagar och särskilda ingångar till börsrätten och skatterätten. Följande tidskrifter finns i fulltext: Juridisk publikation, Ny juridik, Skattenytt, Svensk juristtidning, Svensk skattetidning, Insolvensrättslig tidning samt Upphandlingsrättslig tidning. Tingsrätterna och förvaltningsrätterna ingår inte i databasen.

Sedan 26 juni 2019 har Norstedts Juridik tagit bort avgöranden från Sveriges underinstanser från de paket med juridisk information som idag erbjuds till universitets- och högskolebibliotek. Orsaken är att materialet innehåller personuppgifter som de inte vill sprida i onödig utsträckning.

Åtkomst till domar från lägre instanser finns i databasen InfoTorg Juridik och kräver en personlig inloggning.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Rekommenderad inom:
Leverantör:
Norstedts Juridik
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
"Enstaka kopior"
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
"Enstaka kopior"
Scholarly sharing Tillåtet
"Behöriga användare får distribuera material ur Internettjänsten i tryckt eller i elektronisk form till kollegor som inte är godkända användare, i vetenskapligt syfte eller för att användas i seminarier eller i diskussionsgrupper."
Fjärrlån Tillåtet
"(...) enskilda digitala kopior ur Juno till andra offentligt finansierade bibliotek i Sverige(...)"