Juridikbok.se

Det är av stor vikt för framtiden och för rättssäkerheten i Sverige att svensk juridisk litteratur finns tillgänglig under juristutbildningen, för juridisk forskning, i praktisk juridisk verksamhet samt i domstolarna. Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur – insamlingsstiftelse har till ändamål att »verka för att juridisk litteratur som givits ut i Sverige eller på det svenska språket görs digitalt tillgänglig till allmänheten utan kostnad». Målet är att till slut ha samlat och gjort en betydande del av de rättsvetenskapliga texter som givits ut i Sverige eller skrivits på svenska fritt tillgängliga för alla och envar. De verk som projektet avser är emellertid bara sådana där författare, andra rättighetsinnehavare och förlag inte längre har ett kommersiellt eller annat ekonomiskt intresse i utgivningen.

Fritt tillgänglig
Materialtyper:
Leverantör:
Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet