Karnov Danmark

Innehåller dansk lagstiftning med kommentarer samt Ugeskrift for Retsvaesen (UfR) med avgöranden från Højesteret. Danmarks love omfattar gällande lag i Danmark.

Databasen är endast tillgänglig på campus.

Tillgänglig för Göteborgs universitet, endast på campus. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Leverantör:
Karnov Group