Kirjav@

Biblioteksdatabas för Statens konstmuseum i Helsingfors. Databasen innehåller referenser till böcker och artiklar om finsk konsthistoria och till böcker om internationell konsthistoria.

Fritt tillgänglig
Leverantör:
Statens konstmuseum