Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar 1739-1854

Databasen innehåller digitaliserade faksimilavbildningar av Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar 1739-1854. Uppsatserna är sökbara på antingen författarnamn eller ord i titeln. Man kan också bläddra direkt i de olika årgångarna. Även Register öfver Kongl. Vetenskaps-Academiens Handlingar 1739-1825 är digitaliserat. Här kan man söka bland tal, inträdestal, åminnelsetal, författare, samt ämnesord (Andra registret).

Leverantör:
Kungl. Vetenskapsakademien