KVINFO

KVINFOs ekspertdatabase – har en bred opfattelse af ekspertbegrebet og omfatter bl.a. kønsforskere, kvindelige forskere og praktikere, kvindelige politikere, kvinder i ledende stillinger i det private erhvervsliv og i stat, amt og kommune, kvinder i netværk og organisationer, samt kvindelige kunstnere og kulturpersonligheder.

Fritt tillgänglig
Ämnen:
Leverantör:
KVINFO
Alternativ titel:
KVINFOs bibliotek