Landguiden

Landguiden är en databas från Utrikespolitiska institutet. Förutom grundläggande fakta om jordens alla länder innehåller databasen kartor, länkar och möjligheter att göra egna statistikuttag.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Leverantör:
Utrikespolitiska institutet
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Endast för eget internt bruk, men "Kunder får bl.a inte /.../ vare sig i pappersform, i digital form eller på annat sätt framställa exemplar, publicera eller göra tillgänglig information eller uppgifter från Landguiden. Utan hinder av vad som ovan anges
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
Endast för eget internt bruk, men "Kunder får bl.a. inte /.../ vare sig i pappersform, i digital form eller på annat sätt framställa exemplar, publicera eller göra tillgänglig information eller uppgifter från Landguiden. Utan hinder av vad som ovan anges