Lecture notes in computer science

Springer Lecture Notes in Computer Science is an online collection of books, reporting new developments in all areas of computer science and information technology.

Full text is available from 1997

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Materialtyper:
Leverantör:
Springer Nature