Lovdata

Lovdata Pro innehåller de norska rättskällorna i fulltext, fullständiga EES-avtalen i norsk översättning, EFTA-domstolens avgöranden, CELEX m.m. Lovdatasystemet omfattar mer än 80 databaser med lagar och föreskrifter, förarbeten, domstolsavgöranden, uttalanden och beslut från nämnder och råd samt bibliografiska databaser och en fulltextdatabas med juridisk litteratur.

Personal vid Göteborgs universitet kan registrera ett personligt användarkonto. Var vänlig kontakta gpek.databaser@ub.gu.se för hjälp med användarnamn och lösenord. Studenter och övriga användare kan använda en biblioteksversion av Lovdata Pro.

Databasen är endast tillgänglig inom Göteborgs universitets nätverk

Tillgänglig för Göteborgs universitet, endast på campus. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Leverantör:
Lovdata
Alternativ titel:
Lovdata Pro