Medicinhistoriska databasen

Den medicinalhistoriska databasen innehåller dokument som på olika sätt belyser den medicinska och sociala situationen i Sverige under de senaste 250 åren. Databasen är tillgänglig för alla och användandet är kostnadsfritt. Då alla uppgifter är offentliga är det även tillåtet att kopiera materialet i databasen för vidare bearbetning.

Leverantör:
Linköping University Electronic Press