Mediearkivet

Tidningsartiklar i fulltext, publicerade efter 1981. Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv innehållande tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress. I Mediearkivet kan du söka artiklar på ett och samma ställe från alla stora dagstidningar, landsortstidningar och hundratals tidskrifter. Dessutom finns tillgång till ytterligare mediekanaler som kompletterar det tryckta materialet: svenskt webbarkiv, bloggar och TV/radio.

Mediearkivet ger inte åtkomst till den så kallade "låsta webben" för Dagens Nyheter, di.se, Helsingborgs Dagblad Premium och Svenska Dagbladet Premium.

DN, Expressen, DI och Sydsvenskan kommer in i arkivet efter 24 timmar.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Rekommenderad inom:
Materialtyper:
Leverantör:
Retriever
Alternativ titel:
Retriever Research
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
Trycka kurskompendium Tillåtet
"Material ur Databasen får i den utsträckning som framgår av upphovsrättslagen ställas samman till kurskompendier för att underlätta undervisningen inom Deltagande institutioner."
Scholarly sharing Tillåtet
Fjärrlån Tillåtet
Fjärrlån: tryckt kopia, fax eller via säker elektronisk överföring är tillåtet "till andra offentligt finansierade bibliotek"