Mediearkivet

Tidningsartiklar i fulltext, publicerade efter 1981. Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv innehållande tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress. I Mediearkivet kan du söka artiklar på ett och samma ställe från alla stora dagstidningar, landsortstidningar och hundratals tidskrifter. Dessutom finns tillgång till ytterligare mediekanaler som kompletterar det tryckta materialet: svenskt webbarkiv, bloggar och TV/radio.

Mediearkivet ger inte åtkomst till den så kallade "låsta webben" för Dagens Nyheter, di.se, Helsingborgs Dagblad Premium och Svenska Dagbladet Premium.

Från och med 2022 ger databasen inte längre åtkomst till norska artiklar (print och webb).

DN, Expressen, DI och Sydsvenskan kommer in i arkivet efter 24 timmar.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Rekommenderad inom:
Materialtyper:
Leverantör:
Retriever
Alternativ titel:
Retriever Research
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
Trycka kurskompendium Tillåtet
"Material ur Databasen får i den utsträckning som framgår av upphovsrättslagen ställas samman till kurskompendier för att underlätta undervisningen inom Deltagande institutioner."
Scholarly sharing Tillåtet
Fjärrlån Tillåtet
Fjärrlån: tryckt kopia, fax eller via säker elektronisk överföring är tillåtet "till andra offentligt finansierade bibliotek"