Morgan & Claypool Computer & Information Science E-books Collections

Morgan & Claypool Computer & Information Science eBooks collection focuses on computer science and engineering innovations. The collections contains ca 500 e-books.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Materialtyper:
Leverantör:
Morgan & Claypool
Alternativ titel:
Morgan & Claypool CIS Collections