NB-ECEC

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samlar ny kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6-år i förskola och pedagogisk omsorg. Den riktar sig till alla som är intresserade av pedagogik och av utveckling inom förskola och pedagogisk omsorg - förskollärare, studenter, forskare, förskolechefer och handläggare. Politiker som vill hålla sig uppdaterade om fältet eller som behöver betydelsefulla bidrag för sitt politiska uppdrag är också en viktig målgrupp.

Fritt tillgänglig
Leverantör:
Danmarks Evalueringsinstitut, Skolverket, Utdanningsdirektoratet
Alternativ titel:
Skandinavisk forskning på förskoleområdet, Nordic Base of Early Childhood Education and Care, NB ECEC, NBECEC