Nordic archaeological abstracts

NAA täcker publikationer som behandlar arkeologiska undersökningar, nutida såväl som medeltida och förhistoriska. Även studier inom andra discipliner som miljöhistoria, numismatik och osteologi är medtagna om de är av betydelse för arkeologers frågeställningar. NAA innefattar Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Åland och Färöarna. Omfattar åren 1974-2000.

Inloggning
Gör så här för att få full tillgång till databasens innehåll:
1. Gå till Nordic archaeological abstracts
2. Klicka på Subscribers
3. Ange nedan uppgifter:
User name: 6211
Password: 37157
Observera att inloggningsuppgifterna är avsedda för användare inom Göteborgs universitet. De får ej spridas.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Leverantör:
Department of Prehistoric Archaeology
Alternativ titel:
NAA Online