Nordic archaeological abstracts

NAA täcker publikationer som behandlar arkeologiska undersökningar, nutida såväl som medeltida och förhistoriska. Även studier inom andra discipliner som miljöhistoria, numismatik och osteologi är medtagna om de är av betydelse för arkeologers frågeställningar. NAA innefattar Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Åland och Färöarna. Omfattar åren 1974-2000.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Leverantör:
Department of Prehistoric Archaeology
Alternativ titel:
NAA Online