Oxford Research Encyclopedia: Economics and Finance

Peer-reviewed and regularly updated.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Ämnen:
Materialtyper:
Leverantör:
Oxford University Press
Alternativ titel:
ORE Economics and Finance
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
"...single copies of portions of the Publication for personal use"
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
"...single copies of portions of the Publication for personal use"
Ladda upp kurskompendium på lärplattform Tillåtet
Fjärrlån Tillåtet