Papyri.info

Databasen innehåller digitaliserade papyrussamlingar från olika bibliotek i världen, bland annat Göteborgs universitetsbibliotek.

Universitetsbibliotekets samling består av 129 papyrer från Egypten. De äldsta är nära 2000 år gamla och de yngsta ca 1200 år. Merparten av texterna är grekiska, men några koptiska och några arabiska texter finns också i samlingen. Samlingen är tidsmässigt, geografiskt och innehållsmässigt blandad. Visserligen är alla papyrerna både skrivna och hittade i Egypten, men ursprungsorter och fyndorter är flera olika, och för många fragment kan de inte bestämmas över huvud taget. Till innehållet skiljer sig papyrerna mycket åt, de flesta är av dokumentär karaktär. Här finns bland annat en lista över leveranser av olja och vin, fragment av räkenskaper, ett kvitto på utsäde, en löneöverenskommelse, några brev och ett slags borgensförbindelse. Det enda litterära fragmentet är ett brottstycke av en okänd episk text.

Leverantör:
The Duke Collaboratory for Classics Computing & the Institute for the Study of the Ancient World