PreLex

Lagförslag från Europeiska Kommissionen. Man kan följa lagförslagets väg genom institutionerna.

Fritt tillgänglig
Leverantör:
Publications Office of the European Union