Queerlit

Queerlit är en databas för svensk skönlitteratur som skildrar samkönat begär och överskridanden av binära könsnormer. Det innefattar bland annat – men inte enbart – skildringar av HBTQI-personer. Queerlitprojektet bedrivs på Göteborgs universitet, KvinnSam och Södertörns högskola. Den databas som skapats i projektet finns dels i vårt eget gränssnitt, dels integrerat i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Projektet pågår till och med 2023, och efter det kommer databasen att underhållas av KvinnSam.

Fritt tillgänglig
Rekommenderad inom:
Leverantör:
KVINNSAM