Retriever Business

Retriever Business innehåller information om alla Sveriges bolag, även enskilda firmor. Här finns information om organisationsnummer, antal anställda, kontaktinformation, styrelseinformation, årsredovisningar m.m. Innehåller även koncernstrukturer samt kompletta resultat- och balansräkningar för aktiebolag. Bolagsinformationen finns både som sökbara parametrar och som uppladdningsbara pdf:er. Historiken går tillbaka till år 2000/2001. I databasen kan man söka fram företag inom en viss bransch, region eller storleksordning och jämföra bolag och branscher. Sökresultat kan exporteras till Excel för vidare bearbetning och analys. I Retriever Research, (Mediearkivet + Atekst), kan man söka i svenska och internationella källor med material från tryckt press, webbtidningar, bloggar och etermedia.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Rekommenderad inom:
Leverantör:
Retriever
Alternativ titel:
Retriever Bolagsinfo
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
Trycka kurskompendium Tillåtet
"Material ur Databasen får i den utsträckning som framgår av upphovsrättslagen ställas samman till kurskompendier för att underlätta undervisningen inom Deltagande institutioner."
Scholarly sharing Tillåtet
Fjärrlån Tillåtet
Tryckt kopia, fax eller via säker elektronisk överföring är tillåtet. "Bibliotek vid deltagande institutioner får dock leverera enskilda digitala kopior ur Databasen till andra offentligt finansierade bibliotek i enlighet med reglerna för fjärrlån/.../"