Risk.net

Risk.net is a source of in-depth news and analysis on risk management, derivatives and regulation.

The library has a trial period for risk.net until October 4th 2020.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Leverantör:
Infopro Digital Services