Russian Science Citation Index

Indexes Russian publications. Covers fields such as engineering, material science, and ecology. Content is provided in Russian and English.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Ämnen:
Leverantör:
Thomson Reuters
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
Scholarly sharing Tillåtet
"Users will have the right to: distribute data retrieved from the Database obtained by Search Results /.../ to individual scholars collaborating with Users for the purposes of research and other educational purposes"
Fjärrlån Tillåtet
Print: Permitted. "/.../ provide gratis occasional and incidental individual Search Results for the use of individual patrons of publicly-funded Swedish libraries" (OBS - avser sökresultaten i WoS, inte de länkade fulltextartiklarna.)