SBU alert-rapport

Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) har fått i uppdrag att utveckla ett nationellt system för identifiering och bedömning av nya medicinska och andra metoder inom hälso-och sjukvården. Alert är ett system för identifiering och tidig bedömning av nya metoder. Alert samordnas vid SBU och drivs i samverkan med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Landstingsförbundet.

Fritt tillgänglig
Leverantör:
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
Alternativ titel:
Statens beredning för medicinsk utvärdering alert-rapport, SBU alertrapport