ScienceDirect

ScienceDirect contains scientific, technical and health journals that span 24 major scientific disciplines.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Leverantör:
Elsevier
Alternativ titel:
Science Direct, Referex
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda upp kurskompendium på lärplattform Tillåtet
/.../ incorporate links to the Subscribed Products on the Institution's intranet and internet websites and incorporate both links and downloaded articles, abstracts and book chapters in electronic coursepacks,/.../
Scholarly sharing Tillåtet
Fjärrlån Tillåtet
Print, fax or secure electronic transmission: "/.../to fulfill requests/.../as "interlibrary loan" from non-commercial libraries located within the same country/.../