SGILine

SGI-Line är en geoteknisk litteraturdatabas som produceras av Statens geotekniska institut, databasen innehåller hänvisningar till internationell geoteknisk och miljögeoteknisk litteratur med start 1976 och framåt. Även äldre speciellt intressant litteratur finns samlad i databasen.

Fritt tillgänglig
Leverantör:
Statens geotekniska institut
Alternativ titel:
SGI-Line