SIS Abonnemang

SIS Abonnemang, tidigare E-nav, är en plattform för standarder från SIS, ISO och IEC. Göteborgs universitetsbibliotek har tillgång till ett urval standarder i fulltext. Man kan förhandsgranska de standarder som inte ingår i vårt abonnemang (läsa inledning och innehållsförteckning). Du som är student, forskare eller anställd på Göteborgs universitet kan begära att flera standarder ska läggas till. Kontakta då någon av administratörerna. Information och kontaktuppgifter finns i databasen.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Materialtyper:
Leverantör:
SIS Förlag AB
Alternativ titel:
SIS standarder, Enav, ISO, IEC
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
"/.../ sprida och använda Produkterna för internt bruk inom Kundens verksamhet/.../ Kunden har även rätt att översätta delar av det material som utgör Produkterna.""
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
"Rätten att framställa elektroniska exemplar av Produkterna avser framställning i pdf-format."