Databaser

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera databaslistan på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 2 av 604 databaser:

  1. OECD iLibrary is the OECD's Online Library for Books, Papers and Statistics. It includes data and metadata for OECD countries and selected non-member ...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    A selection of 25 e-books covering corporate responsibility, business ethics, environmental policy and management, responsible business strategy and s...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer