Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 12 av 606 databaser:

 1. AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) serves as the catalogue and index to the collections of the National Agricultural Library, as well as a primary ...
  Fritt tillgänglig
  ArtDatabanken arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige. I arbetsuppgifterna ingår att insamla, utvärdera och lagra den viktigaste ...
  Fritt tillgänglig
  The Biodiversity Heritage Library, is a consortium of natural history and botanical libraries that cooperate to digitize and make accessible the legac...
  FishBase is a relational database with information to cater to different professionals such as research scientists, fisheries managers, zoologists and...
  Fritt tillgänglig
  This resource organizes information on genomes including sequences, maps, chromosomes, assemblies, and annotations.
  Fritt tillgänglig
  I Geolagret kan man söka efter, beställa och i vissa fall ladda ner SGU:s produkter, det vill säga kartor, rapporter broschyrer och dylikt.
  Fritt tillgänglig
  GeoRegister är SGUs referensdatabas om Sveriges geologi. Den innehåller referenser till såväl publicerade som opublicerade dokument om de geologiska f...
  Fritt tillgänglig
  For the purpose of verifying publication names in the Specimen Database and the Gray Index, the Herbaria maintain an index of botanical publications. ...
  The ITIS includes documented taxonomic information of flora and fauna from both aquatic and terrestrial habitats. For each scientific name, ITIS will ...
  The Molecular Imaging and Contrast Agent Database (MICAD) is an online source of information on in vivo molecular imaging agents.
  SGI-Line är en geoteknisk litteraturdatabas som produceras av Statens geotekniska institut, databasen innehåller hänvisningar till internationell geot...
  Fritt tillgänglig
  Tropicos® was originally created for internal research at the Missouri Botanical Garden, but has since been made available to the world’s scientific c...
  Fritt tillgänglig