Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 13 av 605 databaser:

 1. AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) serves as the catalogue and index to the collections of the National Agricultural Library, as well as a primary ...
  Fritt tillgänglig
  AlgaeBASE is a database of information on algae that includes terrestrial, marine and freshwater organisms. At present, the data for the marine algae,...
  Fritt tillgänglig
  ArtDatabanken arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige. I arbetsuppgifterna ingår att insamla, utvärdera och lagra den viktigaste ...
  Fritt tillgänglig
  The Biodiversity Heritage Library, is a consortium of natural history and botanical libraries that cooperate to digitize and make accessible the legac...
  I Geolagret kan man söka efter, beställa och i vissa fall ladda ner SGU:s produkter, det vill säga kartor, rapporter broschyrer och dylikt.
  Fritt tillgänglig
  GeoRegister är SGUs referensdatabas om Sveriges geologi. Den innehåller referenser till såväl publicerade som opublicerade dokument om de geologiska f...
  Fritt tillgänglig
  For the purpose of verifying publication names in the Specimen Database and the Gray Index, the Herbaria maintain an index of botanical publications. ...
  The ITIS includes documented taxonomic information of flora and fauna from both aquatic and terrestrial habitats. For each scientific name, ITIS will ...
  An international collaborative programme that has as a primary aim to make available digitized data of the world’s flora gathered from the past 250 ye...
  SGI-Line är en geoteknisk litteraturdatabas som produceras av Statens geotekniska institut, databasen innehåller hänvisningar till internationell geot...
  Fritt tillgänglig
  Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) är en nomenklaturdatabas och svensk namnstandard för kulturväxter, som utvecklats av IT-experter vid SLU och botaniste...
  Tropicos® was originally created for internal research at the Missouri Botanical Garden, but has since been made available to the world’s scientific c...
  Fritt tillgänglig