Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 3 av 621 databaser:

  1. HCI Bibliography is a non-profit multinational volunteer effort to provide a free comprehensive online bibliography of the field of Human-Computer Int...
    Fritt tillgänglig
    Digitaliserade svenska dagstidningar. Tidningar äldre än 115 år är fritt tillgängliga. Tidningar yngre än 115 år kan läsas på en dator placerad på Sam...
    Statistik över svenska tidningar och tidskrifter.