Databaser

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera databaslistan på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 12 av 595 databaser:

 1. Information om redovisning, revision, skatter och affärsrätt. Innehåller lagar, föreskrifter, handledningar, rekommendationer, tidskrifter, bland anna...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Infotorg är den databas där vi har tillgång till flest rättsfall. Databasen innehåller svenskt juridiskt material som lagar, förarbeten, rättsfall och...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet
  En LIBRIS-databas som omfattar litteratur framförallt inom ämnesområdet immateriellt rättsskydd, det vill säga patent-, varumärkes-, mönster-, namn- o...
  Fritt tillgänglig
  Miljöfrågor inom offentlig förvaltning, privat näringsliv och rättsväsendet. Tjänsten har en daglig nyhetsbevakning och en faktabank, där du hittar la...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  JP Student Förvaltning är en tjänst som är anpassad för studier i förvaltningsrätt. Tjänsten ger tillgång till förvaltningsjuridikens alla källor, sök...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  JP Student Migration är en tjänst som är anpassad för studier i migrationsrätt. Tjänsten ger tillgång till migrationsjuridikens alla källor, sökbart o...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  JP student social är ett verktyg för att inhämta och nyttja rättsinformation på socialrättsområdet. Systemet, som uppdateras dagligen, innehåller omfa...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Karnov innehåller svenska lagar med lagkommentarer och länkar till rättsfall och förarbeten. Ett antal viktiga tidskrifter inom juridik finns i fullt...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Länkar till rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter. Innehåller fulltext av förarbeten, författningar, sven...
  Fritt tillgänglig
  I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras föreskrifter och allmänna råd samt kungörelser. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna rå...
  Innehåller svensk lagstiftning, med djupa kommentarer till ett urval lagar och balkar. Utöver lagstiftning finns här förarbeten, rättsfall, EU-rätt oc...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Bibliografi över det svenska offentliga trycket från 1500-talet och fram till 1833.
  Fritt tillgänglig