Databaser

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera databaslistan på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 16 av 593 databaser:

 1. Access to documents from scholarly journals, magazines, conference proceedings, and other special publications in fields that include physics, chemist...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Journals published by the American Physical Society
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Encyclopedia of Quaternary Science provides articles on all of the major topics in the field with links from ancient prehistory to modern environments...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  A multidisciplinary database of indexed research literature on the earth sciences, including geology, human and physical geography, environmental scie...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Forskare och studenter vid landets högskolor och universitet har tillgång till geodata från Lantmäteriet, SCB Statistiska centralbyrån, SGU Sveriges g...
  I Geolagret kan man söka efter, beställa och i vissa fall ladda ner SGU:s produkter, det vill säga kartor, rapporter broschyrer och dylikt.
  Fritt tillgänglig
  GeoRef provides access to the geoscience literature of the world. The database contains a vast amount of references to geoscience journal articles, bo...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  GeoRegister är SGUs referensdatabas om Sveriges geologi. Den innehåller referenser till såväl publicerade som opublicerade dokument om de geologiska f...
  Fritt tillgänglig
  Inspec includes over 19 million records (Abstracts + bibliographic data) from over 4,500 journals and 6 million+ conference items, relating to physics...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Database of articles covering different areas of science and engineering from journals published by the Institute of Physics.
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  E-books and reference works in technology and chemistry. Also contains a search tool for substances and properties as well as interactive tools for an...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Oceanic Abstracts is focused exclusively on worldwide technical literature pertaining to the marine and brackish-water environment. It focuses on mari...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  This platform provides access to journals and databases from RSC Publishing, scientific publisher of biology, biophysics, chemical science, materials,...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Science Citation Index Expanded is a multidisciplinary index to the journal literature of the sciences.
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  SGI-Line är en geoteknisk litteraturdatabas som produceras av Statens geotekniska institut, databasen innehåller hänvisningar till internationell geot...
  Fritt tillgänglig
  SPIE Digital Library covers e-journals and proceedings in optics and photonics.
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer