Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 3 av 636 databaser:

  1. Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men ocks...
    Fritt tillgänglig
    Digitaliserat svenskt arkivmaterial, till exempel kyrkböcker, folkräkningar, domstolshandlingar.
    Databasen innehåller digitaliserade faksimilavbildningar av Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar 1739-1854. Uppsatserna är sökbara på antingen förfa...