Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 3 av 627 databaser:

  1. The Codices Vossiani Latini Online publishes all 363 codices which form the world-famous Latin part of Vossius’ manuscript collection held at Leiden U...
    Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
    Digitaliserat svenskt arkivmaterial, till exempel kyrkböcker, folkräkningar, domstolshandlingar.
    Databasen innehåller digitaliserade faksimilavbildningar av Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar 1739-1854. Uppsatserna är sökbara på antingen förfa...