Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 27 av 606 databaser:

  1. Huvudsakliga ämnesområden i Vitterhetsakademiens bibliotekskatalog: arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövår...
    Fritt tillgänglig
    AATA Online is a comprehensive database of over 120,000 abstracts of literature related to the preservation and conservation of material cultural heri...
    Fritt tillgänglig
    I Arken söker du information om Kungliga bibliotekets personarkiv, det vill säga efterlämnade papper från personer som författare, konstnärer och fors...
    Fritt tillgänglig
    Sökbart index till tidskrifterna Arkitektur och Byggmästaren. Referenser ges till artiklar, presentationer, recensioner och notiser under mer än 100 å...
    Fritt tillgänglig
    The Bibliographic Database of the Conservation Information Network is a bibliographic resource for the conservation, preservation and restoration of c...
    Fritt tillgänglig
    The data available on the Getty Web site comprises two databases: BHA and RILA. BHA (Bibliography of the History of Art/Bibliographie d'histoire de l'...
    Fritt tillgänglig
    Bibliografien omfatter dansk og udenlandsk litteratur om arkitektur, billedkunst og kunstindustri. BDK dækker indtil videre kun perioden fra 1981 til ...
    A catalogue of books printed in the Fifteenth Century now in the Bodleian Library.
    Biab provides information about articles and books on the archaeology of Britain and Ireland, producing two updates each year.
    CAMEO is a searchable information center developed by the Museum of Fine Arts, Boston. The MATERIALS database contains chemical, physical, visual, and...
    Fritt tillgänglig
    CVA is a series of monographs documenting ancient vases from the Mediterranean countries, in particular Greek painted vases, preserved in museums. The...
    Digitaliserat svenskt arkivmaterial, till exempel kyrkböcker, folkräkningar, domstolshandlingar.
    DIOTIMA is an interdisciplinary resource for anyone interested in patterns of gender around the ancient Mediterranean and as a forum for collaboration...
    Fritt tillgänglig
    dLiver är den samlade ingången till det flesta digitaliserade dokument som finns på Göteborgs universitetsbibliotek. Det är material från Göteborgs un...
    Fritt tillgänglig
    Digitized books, images, photos, objects, newspapers and archives. Europeana is a joint project between archives, museums and libraries from the whole...
    Fritt tillgänglig
    I Riksantikvarieämbetets databas Fornsök kan du söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Här finns uppgifter om lämn...
    Fritt tillgänglig
    Klassisk fornkunskap och filologi samt forntidens historia och arkeologi. Gnomon - Kritische Zeitschrift fur die gesamte klassische Altertumswissensch...
    Biblioteksdatabas för Statens konstmuseum i Helsingfors. Databasen innehåller referenser till böcker och artiklar om finsk konsthistoria och till böck...
    Fritt tillgänglig
    Information om danska konstnärer samt danska och utländska konstverk på danska museer. På webbsidan finns också den digitala utgåvan av Weilbach Dansk...
    Fritt tillgänglig
    Levande musikarv tillgängliggör arkiv med information om svenska tonsättare, verk och övergripande svensk musikhistoria.
    Fritt tillgänglig
    Information om arkiv och samlingar hos Riksarkivet, kommun-och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek med f...
    Databas över svenska dramatiker och pjäser. Här hittar man en kortfattad presentation av varje pjäs och dess upphovsman samt ett kort utdrag ur pjäsen...
    Fritt tillgänglig
    The Research Catalogue (RC) is a searchable database for archiving artistic research. RC content is not peer reviewed, nor is it highly controlled for...
    Fritt tillgänglig
    Svensk konstvetenskaplig bibliografi är en deldatabas i Libris och innehåller referenser till artiklar i tidskrifter, samlingsverk, årsböcker, monogra...
    The Getty Conservation Institute (GCI) is a private, non-profit institution that works internationally to advance conservation practice through resear...
    Collection of materials, textual and visual, on the Archaic and Classical Greek world.