Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 25 av 636 databaser:

 1. Eurostat is the statistical office of the European Union situated in Luxembourg. Its task is to provide the European Union with statistics at European...
  Fritt tillgänglig
  I Statistikdatabasen finns större delen av den officiella statistik SCB ansvarar för. Dessutom finns officiell statistik från 13 andra statistikansvar...
  Drygt 40 olika nyckeltal för cirka 800 branscher som presenteras i form av median och kvartilvärden där jämförelse sker på branschnivå och antal anstä...
  Fritt tillgänglig
  Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år.
  The Gender Data Portal is the World Bank Group’s comprehensive source for the latest sex-disaggregated data and gender statistics covering demography,...
  The database contains gender statistics from all over the European Union (EU) and beyond, at the EU, Member State and European level. It is aimed at p...
  Äldre statistik och längre tidsserier som SCB digitaliserat. All viktigare officiell statistik från 1800-talet är digitaliserad och digitaliseringen a...
  Fritt tillgänglig
  Access to IEA's statistical databases, with coverage including CO2 Emissions from fuel combustion, Electricity information, Energy prices and taxes, E...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  The International Monetary Fund (IMF) provides statistics on many aspects of international finance going back to 1948. The IMF eLibrary gives direct a...
  Fritt tillgänglig
  The International Data Base (IDB) is a computerized data bank containing statistical tables of demographic and socioeconomic data for countries and ar...
  International Historical Statistics (IHS) is a collection of statistics covering a wide range of economic and social issues. The collection includes d...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Comprehensive database covering the world's mathematical literature since 1940. Access to the bibliographic data and reviews of mathematical research ...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  The Minimum set of gender indicators is a collection of 52 quantitative indicators and 11 qualitative indicators addressing relevant issues related to...
  This National Accounts Statistics database contains a complete and consistent set of time series from 1970 onwards of main national accounts aggregate...
  OECD iLibrary is the OECD's Online Library for Books, Papers and Statistics. It includes data and metadata for OECD countries and selected non-member ...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  Statistics and indicators on women and men in six specific fields of concern: - Population - Health - Women and men in families - Education - Work - P...
  Statistik över svenska tidningar och tidskrifter.
  Annual international trade statistics, provided by over 130 countries, detailed by commodity and partner country to the United Nations, are stored in ...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  United Nations and agency statistics, covering economic, social, financial and development topics.
  Fritt tillgänglig
  The UNECE Statistical Database contains a wide range of data covering Europe, North America and Central Asia. Users can download data free of charge v...
  Vipunen är den finska utbildningsförvaltningens statistiktjänst. I tjänsten finner du statistik- och indikatoruppgifter för utbildningen inom olika se...
  Fritt tillgänglig
  Health and health-related global statistical information from World Health Organization
  The World Bank's Open Data initiative is intended to provide all users with access to World Bank data. The data catalogue is a listing of available Wo...
  Fritt tillgänglig
  The World Christian Database provides comprehensive statistical information on world religions, Christian denominations, and people groups. This data...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  The World Press Trends Database is a source of data on the newspaper industry worldwide.
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer