Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 19 av 623 databaser:

 1. Databasen KVINNSAM, som är en del av Libris-databasen, är en tvärvetenskaplig databas som innehåller genusvetenskapliga referenser till böcker, bokkap...
  Fritt tillgänglig
  Queerlit är en databas för svensk skönlitteratur som skildrar samkönat begär och överskridanden av binära könsnormer. Det innefattar bland annat – men...
  Fritt tillgänglig
  Innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning. Databasen produceras av Kvinnohistoriska samlingarna i ...
  Fritt tillgänglig
  Information om och kontaktvägar till svenska genusforskare, på lägst doktorandnivå. Utvecklad av Nationella sekretariatet för genusforskning och Kv...
  Fritt tillgänglig
  DIOTIMA is an interdisciplinary resource for anyone interested in patterns of gender around the ancient Mediterranean and as a forum for collaboration...
  Fritt tillgänglig
  dLiver är den samlade ingången till det flesta digitaliserade dokument som finns på Göteborgs universitetsbibliotek. Det är material från Göteborgs un...
  Fritt tillgänglig
  Medieval Women and Gender Index covers journal articles, book reviews, and essays in books about women, sexuality, and gender during the Middle Ages. ...
  Fritt tillgänglig
  European women’s libraries and scholars from all over Europe are working together on the FRAGEN project which aims to collect the most important texts...
  Fritt tillgänglig
  The Gender Data Portal is the World Bank Group’s comprehensive source for the latest sex-disaggregated data and gender statistics covering demography,...
  NCK:s kunskapsbank är en webbplats inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här finns ...
  Fritt tillgänglig
  KVINFOs ekspertdatabase – har en bred opfattelse af ekspertbegrebet og omfatter bl.a. kønsforskere, kvindelige forskere og praktikere, kvindelige po...
  Fritt tillgänglig
  Bilddatabasen innehåller ett urval av bilder och fotografier ur KvinnSams handskriftsarkiv.
  Statistics and indicators on women and men in six specific fields of concern: - Population - Health - Women and men in families - Education - Work - P...
  The UNECE Statistical Database contains a wide range of data covering Europe, North America and Central Asia. Users can download data free of charge v...
  The database contains gender statistics from all over the European Union (EU) and beyond, at the EU, Member State and European level. It is aimed at p...
  Nordisk kvinnolitteraturhistoria innehåller artiklar om mer än 800 författare från de nordiska länderna.
  Levnadsteckningar över 1 000 svenska kvinnor eller kvinnor som varit verksamma i Sverige, från medeltid till nutid. Endast avlidna kvinnor finns med. ...
  The Minimum set of gender indicators is a collection of 52 quantitative indicators and 11 qualitative indicators addressing relevant issues related to...
  The database contains resources on gender-based violence, gender and media, gender and climate change, work-life balance, men and gender equality and ...