Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 23 av 623 databaser:

 1. AlgaeBASE is a database of information on algae that includes terrestrial, marine and freshwater organisms. At present, the data for the marine algae,...
  Fritt tillgänglig
  ArtDatabanken arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige. I arbetsuppgifterna ingår att insamla, utvärdera och lagra den viktigaste ...
  Fritt tillgänglig
  The Biodiversity Heritage Library, is a consortium of natural history and botanical libraries that cooperate to digitize and make accessible the legac...
  The ECOTOX (ECOTOXicology) database provides single chemical toxicity information for aquatic and terrestrial life. ECOTOX is a useful tool for examin...
  Fritt tillgänglig
  This resource organizes information on genomes including sequences, maps, chromosomes, assemblies, and annotations.
  Fritt tillgänglig
  The Hazardous Substances Data Bank (HSDB) is a toxicology database that focuses on the toxicology of potentially hazardous chemicals. It provides info...
  For the purpose of verifying publication names in the Specimen Database and the Gray Index, the Herbaria maintain an index of botanical publications. ...
  The ITIS includes documented taxonomic information of flora and fauna from both aquatic and terrestrial habitats. For each scientific name, ITIS will ...
  Databasen innehåller digitaliserade faksimilavbildningar av Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar 1739-1854. Uppsatserna är sökbara på antingen förfa...
  The Molecular Imaging and Contrast Agent Database (MICAD) is an online source of information on in vivo molecular imaging agents.
  PubMed, a service of the National Library of Medicine, includes the database Medline, and covers fields of biomedicine, nursing, dentistry, veterinary...
  Fritt tillgänglig
  Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) är en nomenklaturdatabas och svensk namnstandard för kulturväxter, som utvecklats av IT-experter vid SLU och botaniste...
  Tropicos® was originally created for internal research at the Missouri Botanical Garden, but has since been made available to the world’s scientific c...
  Fritt tillgänglig
  I Ämnesregistret kan man söka efter kemiska namn, synonymer, summaformler, CAS-nummer och EINECS-nummer (European Inventory of Existing Commercial Che...
  Fritt tillgänglig
  ChemSpider is a free chemical structure database providing fast access to over 63 million structures, properties, and associated information. By integ...
  Fritt tillgänglig
  An international collaborative programme that has as a primary aim to make available digitized data of the world’s flora gathered from the past 250 ye...
  zbMATH Open is a comprehensive abstracting and reviewing service in pure and applied mathematics, edited by the European Mathematical Society (EMS), t...
  Fritt tillgänglig
  I GeoLagret kan man söka efter, beställa och i vissa fall ladda ner SGU:s produkter, såsom kartor, rapporter broschyrer och dylikt. Här finns också in...
  Fritt tillgänglig
  FishBase is a relational database with information to cater to different professionals such as research scientists, fisheries managers, zoologists and...
  Fritt tillgänglig
  SEARCH is the USDA National Agricultural Library’s main search tool. It provides simple, one-stop access to more than 8 million records covering all a...
  PubChem is an open chemistry database at the National Institutes of Health (NIH) and provides a large collection of freely accessible chemical informa...
  SGI-Line är en geoteknisk litteraturdatabas som produceras av Statens geotekniska institut, databasen innehåller hänvisningar till internationell geot...
  Fritt tillgänglig